Przejdź do treści strony

Przebudowa drogi Nr 1349W

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz – Kraski – Podstolice – Podoblin (Gmina Maciejowice)” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Celem przebudowy drogi była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej. W wyniku przebudowy zastała wykonana nawierzchni jezdni szerokości 5,0m na odcinku o długości 1383mb. Zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Inwestycja była realizowana w roku 2022. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w dniu 29.08.2022r., natomiast zakończenie w dniu 16.09.2022r