Przejdź do treści strony

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 ÷ 9+269. Współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Celem przebudowy drogi była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej. W wyniku przebudowy zastała wykonana nawierzchni jezdni szerokości 5,5m na odcinku o długości 1890mb. Zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m.

Inwestycja była realizowana w latach 2021 – 2022. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w dniu 04.10.2021, natomiast zakończenie w dniu 12.07.2022r.