Przejdź do treści strony

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik (Gmina Garwolin)

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik (Gmina Garwolin)” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Celem przebudowy drogi była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej. W wyniku przebudowy zastała wykonana nawierzchni jezdni szerokości 5,5m na odcinku o długości 752mb. Zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Inwestycja była realizowana w roku 2023. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w dniu 10.08.2023r., natomiast zakończenie w dniu 11.09.2023r.