Przejdź do treści strony

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - m. Garwolin, ul. Andersa

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m

Celem przebudowy drogi była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej. W wyniku przebudowy zastała wykonana nawierzchnia jezdni szerokości 5,5m na odcinku o długości 452mb, został wykonany chodnik o szer. 1,5m i łącznej długości 548mb. Zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m.

Inwestycja była realizowana w 2023 roku. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w dniu 05.06.2023r., natomiast zakończenie w dniu 12.10.2023r.