Przejdź do treści strony

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania stanowiska


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
                              ul. Mazowiecka 26                               
08-400 Garwolin

Piętro II - pokój 218


tel. 25 684 25 21

E-mail l.bogucka@garwolin-starostwo.pl
in@garwolin-starostwo.pl

Inspektor Ochrony Danych: Luiza Bogucka

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami.

 • współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania tej oceny zgodnie z art. 35 RODO.

 • nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 • prowadzenie i  aktualizacja Rejestru czynności przetwarzania.

 • nadzorowanie spraw powierzenia danych osobowych.

 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

 •  informowanie Administratora o przypadkach naruszenia przepisów RODO