Przejdź do treści strony

PEŁNOMOCNIK DS OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Parter - pokój 221 (II piętro)

E – mail: in@garwolin-starostwo.pl,
   Tel. (25) 684 25 21

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych: Luiza Bogucka

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

 • sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem i ochroną informacji niejawnych.
 • zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 • prowadzenie okresowych kontroli obiegu dokumentów,
 • opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 • przekazywanie do ABW lub SKW ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych  - Pionu Ochrony.