Przejdź do treści strony

Pion Ochrony

Pion Ochrony w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

W Starostwie Powiatowym w Garwolinie Pion Ochrony tworzą :

  1. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  2. Kierownik Kancelarii Niejawnej
  3. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego odpowiedzialny za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
  4. Administrator Systemu odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego

Kontakt z Pionem Ochrony
E – mail: poin@garwolin-starostwo.pl