Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ INWESTYCJI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Piętro III - pokoje 325 - 327

Tel. 25 684 26 51
E-mail: wydz.ir@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego: Dariusz Tarczyński

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia i aktualizacji banku informacji o funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przekazywania powyższych informacji zainteresowanym instytucjom;
2) przygotowywania materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
3) współpracy z gminami w zakresie przygotowywania i promowania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów;
4) planowania, opracowywania wniosków oraz realizacji zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych;
5) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych;
6) prowadzenia dokumentacji i rozliczeń otrzymanych dofinansowań zadań, prowadzonych przez powiat;
7) stałego kontaktu z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych;
8) programowania, planowania i nadzorowania realizacji inwestycji, realizowanych przez powiat;
9) opracowywania projektów potrzeb finansowych z zakresu inwestycji;
10) opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
11) przygotowania wymaganej dokumentacji i realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez zarząd;
12) inwentaryzacji realizowanej infrastruktury technicznej;
13) odbioru, rozliczania oraz przekazania inwestycji do eksploatacji;
14) nadzoru i wykonywania zadań wynikających z prawa zamówień publicznych;
15) przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na roboty remontowe, inwestycyjne, sprzedaż i zakupy oraz przygotowywania w tym zakresie projektów umów;
16) prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne dla wydziałów starostwa;
17) powoływania i koordynowania prac komisji przetargowych;
18) nadzór nad realizacją remontów w starostwie oraz ich rozliczanie;
19) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

TARCZYŃSKI Dariusz Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego25 684 26 51d.tarczynski@garwolin-starostwo.plDyrektor Wydziału
CAŁKA MariaWydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego25684 26 61m.calka@garwolin-starostwo.plInspektor
SZOSTAK AnetaWydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego25 684 26 65a.szostak@garwolin-starostwo.plInspektor
GRAJKOWSKA KatarzynaWydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Pomoc administracyjna
MAKULEC KamilaWydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego25684 25 62k.makulec@garwolin-starostwo.plPomoc administracyjna