Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Parter - punkt obsługi interesantów
Pokoje: 033 - 039


Tel. 25 684 28 71
E-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl

Dni i godziny pracy :
Od poniedziału do piątku w godz. 8.00-16.00
Obsługa interesatów - 8.00-15.30

Wydawania numerków w kolejkomacie - do 14.30

Dyrektor Wydziału Komunikacji: Robert Ochnio

Kierownik Referatu Praw Jazdy: Justyna Kender-Ochnik

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów: Paweł Budyta

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu:

1) rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów;

2) wydawania karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego;

3) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne;

4) przyjmowania od policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz jego zwracania po ustaniu przyczyny zatrzymania;

5) wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym międzynarodowych praw jazdy;

6) wydawania wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia;

7) przyjmowania praw jazdy zatrzymanych przez policję;

8) przyjmowania postanowień o zatrzymaniu praw jazdy wydanych przez organy do tego upoważnione;

9) wydawania decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;

10) wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;

11) wydawania decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdem;

12) organizowania i obsługi biurowej komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy;

13) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów – wpisywanie, skreślanie i cofanie;

14) nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów;

15) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom;

16) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców – wpisywanie, skreślanie i cofanie;

17) prowadzenie ewidencji instruktorów – wydawanie legitymacji instruktorom;

18) nadzór nad szkoleniem kierowców prowadzonym przez przedsiębiorców;

19) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką , rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych;

20) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania licencji w zakresie krajowego transportu drogowego oraz przenoszenia licencji;

21) wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarach wykraczających poza granice jednej gminy;

22) wydawania zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę, prowadzenie przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

23) kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonych licencji lub zezwoleń albo zaświadczeń;

24) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgodnienia rozkładów jazdy z marszałkiem województwa dla linii przebiegających przez więcej niż jeden powiat;

25) wyznaczania jednostki do holowania, przemieszczania i usuwania pojazdów na koszt właściciela oraz wyznaczania w tym celu parkingów strzeżonych;

26) ustalenie prawa własności pojazdów porzuconych na drogach;

27) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

OCHNIO Robert

Wydział Komunikacji

25 684 28 85

r.ochnio@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału

KAJAK Mirosław

Wydział Komunikacji

25 684 28 62

m.kajak@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

OWCZARCZYK Monika

Wydział Komunikacji

25 684 28 63

m.owczarczyk@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

PAPROTA Krzysztof

Wydział Komunikacji

25 684 28 52

k.paprota@garwolin-starostwo.pl

Podinspektor

PAŁASZ Monika

Wydział Komunikacji

25 684 28 83

m.palasz@garwolin-starostwo.pl

Pomoc administracyjna

STARZYŃSKA Marta

Wydział Komunikacji

25 684 25 63

m.starzynska@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

ŁĄCZYŃSKA Kinga

Wydział Komunikacji

25 684 28 76

k.laczynska@garwolin-starostwo.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Referatu Rejestracji Pojazdów

GŁADYSZ Aneta

Wydział Komunikacji

25 684 28 73

a.gladysz@garwolin-starostwo.pl

Pomoc administracyjna

OCHNIK Piotr

Wydział Komunikacji

25 684 28 84

p.ochnik@garwolin-starostwo.pl

Podinspektor

TROJANEK Paulina

Wydział Komunikacji

25 684 28 82

p.trojanek@garwolin-starostwo.pl

Podinspektor

ORNAT Katarzyna

Wydział Komunikacji

25 684 28 88

k.ornat@garwolin-starostwo.pl

Podinspektor

KENDER-OCHNIK Justyna

Wydział Komunikacji

25 684 28 66

j.kender-ochnik@garwolin-starostwo.pl

Kierownik Referatu Praw Jazdy

KOSYRA Hanna

Wydział Komunikacji

25 684 28 67

h.kosyra@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

MROCZEK Hanna

Wydział Komunikacji

25 684 28 77

h.mroczek@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

ANDRZEJEWSKA Marzena

Wydział Komunikacji

25 684 28 81

m.andrzejewska@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

PETEREK Michał

Wydział Komunikacji

25 684 28 71

m.peterek@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

PONCELEUSZ Grzegorz

Wydział Komunikacji

25 684 28 74

 

Pomoc administracyjna

KSIĄŻEK Monika

Wydział Komunikacji

 25 684 28 75

m.ksiazek@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

LIS Martyna

Wydział Komunikacji

25 684 28 51

 

Pomoc administracyjna

TALAGA Monika

Wydział Komunikacji

25 684 28 72

m.talaga@garwolin-starostwo.pl

Podinspektor

KNIOŁA Monika

Wydział Komunikacji

  

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

KORYCKA Dorota

Wydział Komunikacji

  

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych