Przejdź do treści strony

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania zespołu

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Piętro II- pokój 224

Tel. 25 684 25 25

 

Radca prawny: Marek Wójcicki

Radca prawny: Anna Świetlicka

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

Zespół Radców Prawnych realizuje zadania z zakresu:

1) wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a) aktów prawnych o charakterze ogólnym,

b) zawieranych umów,

c) spraw z zakresu prawa pracy,

d) zgłoszonych roszczeń majątkowych,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) umarzania wierzytelności,

g) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

2) udzielania komórkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów;

4) nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa;

5) występowania w charakterze pełnomocnika starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

6) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu.

WÓJCICKI MarekZespół Radców Prawnych 25 684 25 41m.wojcicki@garwolin-starostwo.plRadca prawny
ŚWIETLICKA AnnaZespół Radców Prawnych 25 684 25 42a.swietlicka@garwolin-starostwo.plRadca prawny