Przejdź do treści strony

Sprawy związane z prowadzeniem budowy

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Dotyczy procedury wydania pozwolenia na budowę w oparciu o art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Inwestor może wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenie projektu zamiennego w terminie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

PRZEPISANIE POZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA

Usługa opisuje formalności związane z przeniesieniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na nowego inwestora.