Przejdź do treści strony

Sprawy związane z prowadzeniem rozbiórki

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Pozwolenie na rozbiórkę składa osoba fizyczna lub prawna posiadająca zgodę właściciela obiektu.

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

Zgłoszeniu podlega rozbiórka:
• budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;