Przejdź do treści strony

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Zarządu Powiatu Garwolińskiego wraz z :

- kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe.

- plan startów i program szkolenia zawodnika na najbliższe 12 miesięcy podpisany przez trenera

- kserokopia licencji zawodnika uprawniająca do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym (jeśli taką zawodnik posiada)


2. Wnioski o nagrody lub wyróżnienia powinny zawierać:

1)dane osobowe kandydata, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy,

2)dane dotyczące klubu sportowego, w tym: nazwę i adres siedziby,

3)dane dotyczące dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które mają być przyznane nagrody lub wyróżnienia,

4)uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trenerów lub innych osób odpowiednio opis efektów ich pracy lub opis ich osiągnięć w działalności sportowej wraz z dokumentacją potwierdzającą te okoliczności,

5)wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Brak opłat

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, I piętro, pokój 101, tel. (025) 684-27-00.
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewidziany. 

Materiały

Wniosek o stypendium sportowe

Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (stypendium sportowe)

Uchwała Nr XIX/110/212 Rady Powiatu Garwolińskiego/Regulamin przynznawania stypendim sportowego, nagród i wyróżnień

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/110/212 Rady Powiatu Garwolińskiego/Regulamin przyznawania stypendium sportowego, nagród i wyróżnień