Przejdź do treści strony

Ogłoszenia geodezyjne: REFERAT GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.174.2021.MŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (dz. nr: 1529/1 i 1529/3 w Trojanowie)!

Materiały

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.174.2021.MŚ
1529​_1​_1529​_3​_Trojanów.pdf 0.06MB

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany!

Materiały

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r.
wykaz​_zamiana.pdf 0.08MB

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr: 15/6 i 15/8 w Trojanowie)!

Materiały

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.
wykaz​_Trojanów.pdf 0.08MB

Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 maja 2022 r. Nr G.6821.14.2021.ZG o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (Wilga i Celejów)!

Materiały

Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 maja 2022 r. Nr G.6821.14.2021.ZG
decyzja​_niezwłoczne​_Wilga​_i​_Celejów.pdf 0.28MB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.22.2022.KZ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (dz. nr 645/2 w Mościskach)!

Materiały

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.22.2022.KZ
obwieszczenie​_wszczęcie​_Mościska.pdf 0.06MB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.109.2021.KZ o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (dz. nr 16/1 w Słupie Drugim)!

Materiały

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. Nr SPN-S.7533.2.109.2021.KZ
obwieszczenie​_decyzja​_słup​_drugi.pdf 0.07MB

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr 121/2 w Józefowie)!

Materiały

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 maja 2022 r.
wykaz​_Józefów.pdf 0.08MB

Treść