Przejdź do treści strony

Sprawy związane ze zgłoszeniami

NIEZBĘDNOŚĆ WEJŚCIA NA TEREN

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu zostaje wydane na wniosek osoby zainteresowanej.

ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU FAKTÓW

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

UZYSKANIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.