Przejdź do treści strony

Strategie rozwoju i programy powiatowe

Nadrzędnym celem opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030” (dalej POŚ) jest przeprowadzenie analizy obecnego…

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do dnia…

Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym, a także odpowiedź na wyzwania zmieniającej…

Strategia rozwoju oznacza sposób wyznaczania celów, kierunków i metod działania w sytuacji zachodzących zmian. Jest to ciągły proces zarządzania…

Materiały

  • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińśkiego za lata 2018-2019

Materiały

  • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport o stanie powiatu - czym jest?
Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie…